Battle for Resources

Po Residentu přichází ústup z města duchů.

Po nehodě v laboratoři, kde došlo k nakažení kmenem bakterie naprostá většina přeživších začala mutovat, ztratila paměť a z událostí z předešlé noci si nic nepamatuje. Co to udělá s jejich genetikou ukáže čas. Zombie zůstali na místě jako důkaz hrůzných pokusů poblouzněného biochemika a co dál? Čeká vás příprava na krutou zimu nebo další nečekaný boj anebo hledat zásoby, kterých je málo. Někde určitě jsou a je potřeba se na to opravdu připravit protože tohle ještě neskončilo. Váš návrat do města duchů není záchrana, ale poslání. Připravte se na to….

Na předměstí ovšem zůstaly ještě nějaké zásoby a sklady, vaše úkoly jsou zdroje vyčerpat. Úkolem je vybudovat lazaret”Medkit” min. 30m od HQ, vztyčit vlajku a nabít zbraně. Každý hráč obdrží herní kartu, po zásahu na vyžádání soupeře odevzdá, nebo přenechá na místě, kde si ji může vyzvednout.

Bitevní pole, kde budou zásoby a zdroje označené cedulemi Point 1-? a sklady munice “Ammo” jsou hlavní součástí bitvy, úkolem je tyto místa obsadit a čerpat zdroje, vždy je možno odnést pouze určitý počet zásob” bude uvedeno v pravidlech”, po vyčerpání bude probíhat další část v místech HQ. Zásoby je možné brát a krást soupeřům po celou dobu hry, součástí jsou i vlajky.

Nastražené pasti, nálože, minová pole lze ničit pouze pokud na to máte prostředky. Místa která jsou takto označená a hráči tam vstoupí je celá skupina a místo zničeno, poté označeno. Pokud budou pasti vytvořeny, nálože a miny”označení”, lze směnit, nebo nakoupit u překupníka ve skladu. Zničení těchto míst je pouze na pyrotechnikovi z každé strany. Likvidace min. pole trvá 15minut. Schovávat se v minovám poli nelze

Akce bude mít pár obměn oproti těm které proběhli začátkem roku. Strany jsou barevně označeny Vlajkami a názvy kvůli rozlišení.

Registrace za jednotlivé strany je zde

Registrace :

 1. Jeden team může obsadit i dvě skupiny,
 2. registrace jsou pouze pro plnoleté hráče.
 3. 2-8 hráčů ve skupině
 4. Před registrací se mohou jednotlivci domluvit a registrovat se do jedné skupiny.
 5. S registrací se rozumí i souhlas s pravidly akce.

Vlajky :

 1. v základu jsou HQ modré α a červené β, dále žluté γ a zelené δ. Rozmístěné v prostoru
 2. V prostoru každého HQ je jedna vlajka ve formátu A1 a 4 vlajky ve formátu A4. Označení lazaretu Medkitem
 3. Při jedné bitvě je možné brát z jednoho pointu jednu vlajku dané barvy, vlajku donést na vlastní HQ a přes sdílený kanál PMR/UHF,VHF zahlásit úspěšné splnění úkolu do éteru.
 4. Poté je možné vyvěsit vlajku novou. Je možné vzít naráz vlajky všech zúčastněných stran, které jsou buď vyvěšené, nebo „ztracené“ v boji.

Pointy :

 1. Herní pole obsahuje 2 – 4 HQ označené symboly s malými vlajkami ve formátu A4 daných stran a velkými vlajkami.
 2. HQ point se nachází min. 30 m. od nejbližší vlajky.
 3. V centrální části jsou číslované pointy s tyčí na upevnéní vlaječky
 4. Tato změna přišla ve chvíli kdy se hráči vraceli z respawnu, aby se mohli vrátit a zapojit do hry.
 5. Oživování během hry je v rukou organizátorů, věc která přinesla do hry zásadní změnu a kontrolu nad hráči.
 6. Je možné, že se v herním poli objeví i jiné rekvizity v podobě pointů, nebo jiných tištěných cedulí!!!!!! “ bude upřesněno, nebo oznámeno v průběhu hry“ , jako bonus.

Herní karty :

 1. Karty slouží v akci jako životy hráčů, jedna karta na každého hráče. Slouží vlastně jako vaše náboje, pokud nevlastníte kartu nemáte čím střílet.
 2. Všichni před hrou vylosují jednu kartu“ život“, po zásahu předají protihráči“ mohou se dohodnout jakým způsobem“.
 3. Na vyžádání “prohledání mrtvoly” předá hráč po zásahu kartu protihráči, kartu může převzít ktérýkoliv protihráč ze skupiny
 4. Zasažený hráč vyhledá org. a vylosuje si nový život do hry, vrátí se na vlastní HQ a vrací se zpět do hry.
 5. Pokud se v místě pointu bojuje, hráč jde mimo boj asi 20-30m a zapojí se zpět do bitvy.
 6. Není možné hrát bez života, bude-li to zjištěno, je diskvalifikována strana způsobem odebrání jedné vlajky, napodruhé je diskvalifikován jeden hráč ze skupiny do konce hry.
 7. U každého HQ bude schránka na vaše karty a ukořistěné vlajky.
 8. Pokud vám protihráč odevzdákartu vaší barvy, můžete ji použít jako další život navíc, tedy disponujete dvěma životy, po zásahu kartu odevzdáme soupěři, postup je stejný jako obvykle, vyhledáte Respawna, „další kartu už nedostáváte“ a vracíte se do hry.

Pravidla :

 1. Do hry je povolena UR na maximu 140m/s
 2. Pouze SEMI mód, individuálně Burst
 3. Tlačné zásobníky a omezená munice ve hře, dobíjení munice pouze na HQ, počet zásobníků na hráče jsou max. 4 ks
 4. Každý zásah je platný kromě zbraně
 5. Přísný zákaz použití pyrotechniky
 6. Střelba mimo areál a úmyslná střelba do rekvizit je zakázána
 7. Všichni musí mít u sebe reflexní vestu, nebo reflexní prvky a to bez rozdílu.
 8. vlajky jsou vzdálené od Safe zóny“HQ“ min.15-30 metrů, pokud se tam hráč/i zdržují ve chvíli kdy se začne vyvíjet bitva o vlajku, nebo o HQ, nesmí z nenadání vstoupit do bitvy, nebo zaútočit přímo z HQ. Beru v potaz, že třeba hráč svačí, odpočívá atd. Ujasní se při akci.
 9. Safe je v herní zóně a je aktivní , tudíž je herní. Hráči s vestami se chovají stejně jako na klasickém mrtvolišti, proto si dávejte pozor a berte to na vědomí.
 10. O HQ se hraje poslední fázi akce.
 11. V první a druhe fázi se o velkou vlajku nehraje i když je vyvěšena.
 12. Velká Safe zóna slouží pouze pro organizátory, vstupem je hráč diskvalifikován. Diskvalifikaci lze řešit i výměnou  za artikl .“jedna vlajka, všechny ukořistěné životy, Eso“.Záleží na org. jak se rozhodne. Touto zónou se rozumí parkoviště
 13. Všechny rekvizity, herní karty”náboje”, vlajky apod. jsou ve hře i když je získáte jako kořist. Nezanikají tím jestli je uložíte na HQ, zanikají pouze, pokud je měnite s obchodníkem.
 14. Smrtí obchodníka se hraje pouze tím co je ve hře, dokud nedojdou karty.
 15. Vstupem 4 strany do hry se karty už netočí ve hře a vrací se zpět.
 16. Veškeré herní pyro” atrapy” mají svá pravidla.
 •  minové pole – vytvořit a ničit může pouze pyrotechnik cedulí MINEFIELD.
 • nálože – uložit může každý, ničit a přenášet může pouze pyrotechnik