Call of War - Soudný den

První z řady jednoduchých akcí, účast pro každého od 16 let

Akce bude mít 2 fáze, přičemž se během první fáze rozhodne další postup. Před druhou fází dostanete od organizátorů info k dalšímu postupu.

V první fázi se bojuje v pohraničí; každá ze dvou stran má 4 pointy (point je cedule s číslem a vlajkou v barvě strany) tvořící hranici, pak následuje pás země nikoho. Naproti má stejnou hranici nepřítel.
V první fázi je úkolem každé strany dobýt a v jednu chvíli držet alespoň 3 vedle sebe ležící nepřátelské pointy pohraničí. Dobytí se provede svěšením vlajky (položením na zem) a zahlášením úkonu do vysílačky na sdílený org. kanál.
Point je možné dobýt zpět opětovným pověšením svěšené (položené) vlajky.
Která strana jako první bude držet 3 pointy v jednu chvíli, vyhrává fázi 1. V tuto chvíli obě strany čekají na další instrukce. (vlajky odneste na své HQ).

Respawn (řešeno ciferníkem s vyznačenými časy):
Na HQ -10 minut
V Nemocnici -15 minut
Dobíjení munice na HQ nebo v muničním skladu – označení „AMMO“. (Munice není omezená ale plnit zásobníky můžete pouze na těchto místech)

V druhé fázi nabude významu i vnitrozemská infrastruktura a přibude několik herních rekvizit a možností. Obecně bude tato část hry mnohem zajímavější. To vše se ale dozvíte…

Důrazně doporučujeme, aby každý hráč měl vysílačku.

Akce bude mít pár obměn oproti těm které proběhly začátkem roku. Strany jsou barevně označeny Vlajkami a názvy kvůli rozlišení.

Pravidla jsou oproti jiným akcím co pořádáme jednodušší a mezi jednotlivými fázemi se mohou mírně lišit, scénářem jsou i upravené přímo v akci. S pravidly vás seznámíme před akcí, budou k dispozici na všech pointech a HQ, berte na vědomí, že během hry se může cokoliv změnit např. munice, oživování atd. “záležitost vývoje akce”

Registrace za jednotlivé strany je zde

Registrace :

 1. Jeden team může obsadit i dvě skupiny,
 2. registrace jsou od 16-ti let.
 3. 2-20 hráčů ve skupině
 4. Před registrací se mohou jednotlivci domluvit a registrovat se do jedné skupiny.
 5. S registrací se rozumí i souhlas s pravidly akce.

Vlajky :

 1. v základu jsou HQ modré α a červené β. Rozmístěné v prostoru
 2. V prostoru každého HQ je jedna vlajka ve formátu A1. Označení lazaretu Medkitem
 3. Není možné odnášet vlajky z dobytých pointů, pokud nedržíte 3 najednou. Do té doby se vlajky pouze pokládají na zem. Bráníte point do doby, než obsadíte zbytek. Přes sdílený kanál PMR/UHF,VHF zahlásíte úspěšné splnění úkolu do éteru a vlajky poté donesete na vlastní HQ. Každá fáze bitvy má svá pravidla, proto je nutné se s nimi seznámit i během bitvy

Pointy :

 1. Herní pole obsahuje 2 HQ s velkými vlajkami.
 2. HQ point se nachází min. 30 m. od nejbližší vlajky.
 3. V centrální části jsou číslované pointy s tyčí na upevnění vlaječky

Pravidla :

 1. Do hry je povolena UR na maximu 145m/s
 2. Povolena dávka, individuálně Burst
 3. Tlačné i točné zásobníky bez omezení munice ve hře, dobíjení munice pouze na HQ, počet zásobníků na hráče jsou max. 4 ks, “omezení přijde v případě náhlých změn daných scénářem”
 4. Každý zásah je platný kromě zbraně
 5. Přísný zákaz použití pyrotechniky
 6. Střelba mimo areál a úmyslná střelba do rekvizit je zakázána
 7. Všichni musí mít u sebe reflexní vestu, nebo reflexní prvky a to bez rozdílu.
 8. vlajky jsou vzdálené od Safe zóny“HQ“ min.15-30 metrů, pokud se tam hráč/i zdržují ve chvíli kdy se začne vyvíjet bitva o vlajku, nebo o HQ, nesmí z nenadání vstoupit do bitvy, nebo zaútočit přímo z HQ. Beru v potaz, že třeba hráč svačí, odpočívá atd. Ujasní se při akci.
 9. Safe je v herní zóně a je aktivní , tudíž je herní. Hráči s vestami se chovají stejně jako na klasickém mrtvolišti, proto si dávejte pozor a berte to na vědomí.
 10. O HQ se nehraje
 11. Velká Safe zóna slouží pouze pro organizátory, vstupem je hráč diskvalifikován. Touto zónou se rozumí parkoviště
 12. Všechny rekvizity, herní karty”náboje”, vlajky apod. jsou ve hře i když je získáte jako kořist. Nezanikají tím jestli je uložíte na HQ, zanikají pouze, pokud je měnite s obchodníkem.
 13. Veškeré herní pyro” atrapy” mají svá pravidla.
 •  minové pole – vytvořit a ničit může pouze pyrotechnik cedulí MINEFIELD.
 • nálože – uložit může každý, ničit a přenášet může pouze pyrotechnik