Hell-op.HammerHead

Hell – campagn HammerHead

Platforma akcí Hell je založena na scénářových podkladech. Akce jsou určeny těm co si chtějí zahrát, pobavit se i zastřílet.

Registrace na akci je zde

Událost na FB je zde

HammerHead je zaměřen na akci v týlu nepřítele. Určeno pro maximálně 4 skupiny po 4 výsadkářích, hraje se na větší ploše, úkolem je nalézt několik bodů zájmu, eliminovat ostatní skupiny a donést diamant z dolů téměř u cíle.

 

Akce úzce navazuje na akce typu StF. Občanská válka, která se rozhořela a každý si chce vzít co najde, ovládnout co největší část země. Hráči jsou před akcí instruováni o situaci a pravidlech hry, poté jsou dopraveni na místo vysazení. Akce začíná v udaném čase a místě, kam se výsadky musí dostat. Trasa nebude jednoduchá ani těžká, body zájmu jsou pro všechny stejné, všechny skupiny dostanou základní mapu a zbytek si musí dokreslit na místě vysazení. Respawn je řešen způsobem 10 minut na místě zásahu, skupiny by se neměly dělit a zasaženého by měli “ošetřit” a čekat na oživení.

Všechny nalezené předměty po vyžádání”prohledání” jim zasažený musí vydat. Každý hráč obdrží oživovací id karty, po zásahu předají stejně jako u akcí CtF a StF”bude upřesněno v pravidlech” Hráči bez id karet mohou pokračovat dále v trase, ale do bojů se již nezapojují.
Akce může mít i jiné nečekané úkoly, které je nutné splnit, instrukce budou dostupné pouze pro registrované. Místo kde se bude hrát je neveřejné a dostupné pouze pro zúčastněné, snad jen, že se bude odehrávat v lokalitě kolem Litoměřic.

Protistranu tvoří skupina Omega ve které jsou povstalci a nahaněči, jejich úkolem je odrazit případné pronikání cizích skupin na území, které je bohaté na diamanty.

Pro zúčastněné

Den akce – 13.05.2017 0800 na určeném místě, Krátký brief a seznámení, 0900 začátek operace, 1500 předpokládaný konec.

Pozor terén je dosti členitý a v cíli i poměrně nebezpečný, proto hrdinství není na místě, pamatujte na bezpečnost.

%d blogerům se to líbí: